The Aqra

Dakwah Cara Mudah
COVID-19: Tentang Sabar

Resmi seorang Mu’min itu adalah mereka yang kuat dan banyak bersabar dalam segala mehnah dan tribulasi yang menimpa. Allah SWT mengisyaratkan beberapa kali di dalam kalam-Nya mengenai ganjaran dan janji-janji-Nya buat orang yang bersabar. Allah SWT berpesan kepada orang Mu’min bukan sahaja untuk bersabar, malah Dia memerintahkan untuk bersabar dalam bersabar semoga ianya menguatkan kesabaran kita.

Rasulullah SAW menyifatkan perihal orang mu’min itu adalah mereka yang begitu sinonim dengan kesabaran. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia akan bersyukur dan apabila dia ditimpa kesulitan, dia bersabar. Rasulullah SAW juga pernah berpesan kepada kita bahawa sesiapa yang berlatih untuk bersabar, nescaya Allah pasti memberikan kesabaran buatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, “Dan, tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas, yang diberikan kepada seseorang, selain kesabaran.”

Pernah pada suatu hari, A’isyah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai Ta’un. Baginda menjawab, “Orang yang ditimpa Ta’un, lalu ia menetap di daerahnya dengan sabar dan ikhlas serta yakin bahawa tidak ada yang akan menimpanya melainkan apa yang ditetapkan Allah SWT, maka orang itu mendapat pahala mati syahid.”

Sejak hari pertama Nabi SAW menyebarkan risalah agung ini, segalanya adalah untaian dan sulaman yang dipenuhi dengan kesabaran. Berlatihlah untuk sabar, kerna itu adalah roman seorang mu’min.

Sumber:

  • Penulisan oleh Asim M.Hatta
%d bloggers like this: