The Aqra

Dakwah Cara Mudah
Hukum Menjual Anggota Badan

Penjelasan:

Ditegaskan bahawa menjual organ badan manusia hukumnya adalah haram di sisi Islam.

Dalil:

Ulama menakrifkan bahawa jual beli ialah tukar-menukar harta dalam keadaan redha meredhai. Tubuh badan manusia bukanlah harta sehingga boleh dimasukkan dalam urusan tukar-menukar atau tawar-menawar yang menjadikan jasad manusia sebagai barang perniagaan yang boleh dijual beli.

Sumber:

  • Irsyad Al-Fatwa (64), Mufti Wilayah Persekutuan
%d bloggers like this: